Çok Disiplinli Projeler için Akademik Ekip Kurma Platformu

Çok Disiplinli Projeler için Akademik Ekip Kurma Platformu

Bilindiği üzere, tüm dünyada işbirlikli projeler gerek üniversitelerde gerekse uygulama laboratuvarlarında gelişmekte olan bir trend halini almıştır. Bu platformun amacı, Türkiye’nin alanlarında en deneyimli, en kaliteli akademisyenlerine sahip olan İstanbul Üniversitesi Akademisyenlerinin önerdikleri ya da önermeye hazırlandıkları “Avrupa Birliği, TÜBİTAK, San-Tez, Sanayi Bakanlığı, BAP-ÖNAP(Öncelikli Alan Projeleri), BAP-Güdümlü, …” gibi büyük bütçeli ve birden fazla bilimsel alanın ortak olarak gerçekleştirecekleri projeler için gereken akademik proje ekibinin teminin sağlanmasıdır. Bu platformda; proje sahiplerinin tasarlamış oldukları projelerinde yer alacak akademik personel nitelikleri ve özelliklerine dair çağrılar ile herhangi bir projede çalışmayan fakat projelerde yer alarak sahip olduğu potansiyeli, ürüne dönüştürmek isteyen tüm akademisyenler buluşturulacaktır.

Platform proje sahipleri ve projelerde yer almak isteyen akademisyen ve istedikleri takdirde personellerimize ait bilgileri içermektedir. Proje sahiplerinin ve akademisyenlerin üye girişi yapabilmeleri için İSKOP sistemine kayıt olmaları yeterlidir. İSKOP üzerinden giriş yapacakları bu sistemde, akademisyenler 2 farklı uygulama iznine sahiptir.

  1. Tüm akademisyenler projeleri için gereken özelliklerdeki akademisyenlere çağrıda bulunabilirler.
  2. İlana çıkan projelerde yer almak isteyen akademisyenler, proje sahipleri ile sistem üzerinden iletişime geçebilirler.